Alt Mezun Birlikleri

Alt mezun birlikleri, birimin üst yöneticisi olan dekan veya müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları ile bölüm/program başkanlarından oluşur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mezun Sayfası
E-posta :mezun@kmu.edu.tr

Sayaç