Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu Başkanı              : Prof. Dr. Kemal ESENGÜN

Üye                                        : Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mevlüt BALTA

Üye                                        : Bilgi İşlem Daire Başkan V. Kerem GENCER

Üye                                        : İktisadi İdari Birimler Fakültesi Arş. Gör. Dr. Murat BAY

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mezun Sayfası
E-posta :mezun@kmu.edu.tr

Sayaç